Bitkisel ve hayvansal yemlik yağ sektöründe lider

Yem ve endüstri alanlarında ar-ge çalışmalarımıza önemli bütçeler ayırarak sektörün gelişimini hızlandırdık. Ar-ge birikimimizin özellikle yemlik yağ alanında sağladığı gelişmeler ile daha yüksek kalorili yem üretimine katkı sağladık. Bu doğrultuda işletme koşullarının farklılığını da göz önünde bulundurarak gerek müşteri ihtiyacına uygun yüksek enerjili yemlik yağ üretimi yapıyor gerek daha yüksek verimli ham yağlar üreterek kimya ve biodizel sektörüne hammadde tedarik ettik. Değişen teknoloji ve mevzuatları takip ederek yeni ürün çalışmalarına devam ediyoruz.